GENM-075 Xếp hình cùng chị đồng nghiệp Eimi Fukada.