Vợ vắng nhà, chồng liền gọi chị gái mưa đến đụ nhau.