Tôi và đứa bạn thân đã quan hệ tình dục đồng tính.