Thiếu phụ nổi cơn nứng và anh thợ điện nước số đỏ.