Thiếu nữ 18 tuổi vui thích khi được bạn trai bạo dâm.