MIDV-354 Thầy trò Arina Arata rủ nhau đi khách sạn đóng gạch.