SSIS-724 Thanh niên số đỏ được địt em trưởng phòng Ria Yamate.