PPPD-881 Thanh niên ngột thở vì vếu của chị Hitomi Tanaka.