Giới thiệu đến anh khán thính giả bộ phim BF-632 Tan học, Ichika Nagano ru thầy chủ nhiệm đi đụ nhau.