JUL-572 Sự nuông chiều thái quá của mẹ kế Ayaka Mutou.