MEYD-599 Sự đổ đốn của bà mẹ đơn thân Megu Fujiura.