JUL-518 Sự đổ đốn của bà mẹ đơn thân Hijiri Maihara.