FSDSS-673 Phịch chị Yuuko Ono sau bữa tiệc của công ty.