Phần thưởng cho người chiến thắng khi chơi tú lơ khơ.