JUL-471 Ông chủ tiệm bánh ngọt hiếp nhân viên Riho Fujimori.