GVG-851 Ông chồng tồi tra tấn vợ yêu Miyuki Arisaka.