Nữ thư ký trắng trợn tìm đến nhà sếp đòi địt nhau.