Nữ người mẫu cùng bà chị trợ lý chén anh nhiếp ảnh gia.