Nữ luật sư tập sự gạ gẫm thân chủ chơi vào lỗ đít.