Nữ giám đốc trừng phạt nhân viên ăn cắp tài liệu mật.