CESD-984 Nữ gia sư người ngoại quốc June Lovejoy bị hiếp.