MIAD-741 Nữ bồi bàn Yui Oba nhiều lần bị khách hiếp dâm.