MIAA-412 Nữ bồi bàn Luna Tsukino cặp với đồng nghiệp.