Nữ bồi bàn bị khách hiếp dâm trong lúc đi vệ sinh.