IPZZ-178 Nhờ buổi họp lớp mà được địt đứa bạn Kana Momonogi.