STARS-343 Nhiệm vụ đau đớn của nữ đặc vụ Mana Sakura.