FSDSS-101 Nhật ký ngoại tình của nữ bồi bàn Suzume Mino.