Nhân lúc vợ đi tắm tôi đã địt con bạn thân của vợ.