Ngủ mặc mỗi quần chíp, thanh niên bị mẹ kế gạ địt.