Nện em gái tây tóc vàng dễ dãi của thằng bạn thân.