Mẹ kế xúi giục con gái bắt cóc bạn trai về địt nhau.