GVH-231 Mẹ kế Ryo Hitomi gạ con trai làm trò đồi bại.