Mẹ kế nhiệt tình hướng dẫn con trai nện người yêu.