Màn nút lưỡi vét máng cho nhau của 2 nữ người mẫu.