STARS-549 Huấn luyện viên đụ nữ vận động viên Mahiro Tadai.