STARS-743 Hikari Aozora chén hết nam đồng nghiệp ở công ty.