Phim MIAA-396 Hai người đàn bà chuốc rượu đồng nghiệp rồi địt họ tường thuật về một vài lần chơi trai của 2 người đàn bà là Kaoru Natsuki và Yumika Saeki.