Em y tá đĩ thoã nện nhau với thằng bác sĩ háo sắc.