Em nhân viên y tế cho anh bệnh nhân đang cách ly địt.