Dượng tặng gậy thịt cho con gái vào ngày sinh nhật.