Đôi bạn thân tri kỉ dùng chim giả làm cho nhau sướng.