CRB-100218-764 Dập tắt cơn nứng của em hàng xóm Kyoko Kitayama.