DLDSS-165 Cưỡng hiếp cô người tình cũ Kyouka Tachibana.