Cuộc làm tình bệnh hoạn của giám đốc và nhân viên.