JUQ-323 Cuộc hôn nhân sắp đặt đầy khổ đau của Sora Amakawa.