Cuộc địt trên đảo của tiểu thư và anh thuyền trưởng.