Cuộc địt ngay giữa khu nghỉ dưỡng của đôi nhân tình.