Cuộc địt mang tính chất dỗ dành cô vợ đang giận hờn.