Cô nàng vì trộm đồ siêu thị mà bị bảo vệ tống tình.