Cô hoạ sĩ chết ngất vì cu bự của vị danh nhân da màu.